Người tốt – Việc tốt

Cô bảo vệ trường tôi

Cô bảo vệ trường tôi

Cô bảo vệ trường tôi Nếu có dịp về thăm Đại Lộc yêu dấu, thăm chiến trường xưa Thượng Đức, bạn sẽ bắt gặp ngôi trường của tôi, ngôi trường mang tên Trường Tiểu học Trịnh Thị Liền. Chắc [...]